Velkommen til
Nevropsykolog Magne Olsen AS
Kartlegging

Hjernens funksjon undersøkes slik den avspeiles i atferd, følelser, og tenkning.

Intervju etterfølges av ulike oppgaver og tester som klienten utfører. Nevropsykologen undersøker blant annet ferdigheter som;

 - Oppmerksomhet, impulsivitet, konsentrasjon.
- Forståelse og bruk av språk.
- Abstrakt problemløsning og resonnering.
- Hukommelse og innlæringsevne.
- Skolefaglig funksjonsnivå.
- Følelser og personlighetstrekk.
- Forståelsen og evne til å arbeide med   romrelaterte problemstillinger.
 - Fin- og grovmotoriske funksjoner i hendene.

Nevropsykologisk undersøkelse er sensitiv for endringer i hjernens funksjon og kan ofte avdekke lette hjerneorganiske funksjonsforstyrrelser der CT og MR eller EEG ikke har avdekket noe unormalt.

 Nevropsykologisk rapport inneholder resultater, konklusjoner, og mulige tiltak som sendes henvisende instans med kopi til klienten. Det er vanlig å gi klienten en muntlig tilbakemelding av undersøkelsesresultatene.


        
48111093
Storgata 12-14, 6413 Molde, Norway
Switch to desktop site
Powered By VodaHost
sc