Velkommen til
Nevropsykolog Magne Olsen AS
Henvisning

For å utløse refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kreves henvisning fra psykolog, lege eller annen med henvisningsrett. Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse.

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE ELLER BEHANDLING

Nevropsykolog Magne Olsen har driftsavtale med Helse Midt-Norge HF. Pasienter som er under 18 år og pasienter som har frikort betaler ingen egenandel. Øvrige pasienter betaler den egenandel som er bestemt av HELFO.

Henvisning sendes elektronisk i henhold til godkjent system eller som brev til Nevropsykolog Magne Olsen AS, Storgata 12-14, 6413 Molde.


        
48111093
Storgata 12-14, 6413 Molde, Norway
Switch to desktop site
Powered By VodaHost
sc