Velkommen til
Nevropsykolog Magne Olsen AS
Hensikt

Formålet med nevropsykologisk kartlegging er blant annet;
Avklare om det foreligger en funksjonsforstyrrelse i hjernen. 
Funksjons-, forløp-, og differensialdiagnostikk.
Gi en beskrivelse av dine ressurser og eventuelle vansker.

Gi råd om tiltak for å bedre funksjon (yrkesrettet attføring, spesialundervisning i skolen, m.v.).

Noen relevante problemstillinger 
- Slag mot hodet og endring i kognitiv og emosjonell fungering.
- Etter hjerneslag, drypp, eller hjerneblødning.
- Mistanke om tidlig demensutvikling.
- Svikt i hjernefunksjon etter rusmiddelmisbruk.
- Eksponering for løsemidler/kjemikalier og nedsatt kognitiv fungering.
- Mistanke om lærevansker, AD/HD, Tourettes syndrom, utviklingsforstyrrelser.   
- Generelle konsentrasjons- og hukommelsesvansker, raskt sliten i hodet.
- Nevrologiske lidelser som for eksempel Multippel Sklerose og Parkinson.
- Vurdering av arbeidsevne, læreevne i trygde- eller attføringssaker.
- Svikt i hjernefunksjon som innebærer økt ulykkesrisiko ved bilkjøring.

"Utreder ofte AD/HD, lærevansker, hukommelsesvansker, egnethet for bilkjøring, depresjon,
angsttilstander, personlighetsproblematikk, atferdsforstyrrelser, tilpasningsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, og generell kognitiv fungering".   


        
48111093
Storgata 12-14, 6413 Molde, Norway
Switch to desktop site
Powered By VodaHost
sc