Velkommen til
Nevropsykolog Magne Olsen AS
Erfaring

 "Erfaring og god relasjon gir endring"

Spesialist i klinisk nevropsykologi.   
Erfaring fra nevropsykologisk utredning av ungdommer og voksne med et bredt spekter av nevrologiske og psykologiske/psykiatriske tilstander. 

Tilleggsutdanning innen EMDR, hypnose, akupunktur, psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, traumebehandling, og korttidspsykoterapi. 

Siste årene vært mest opptatt av nevropsykologisk utredning med tanke på kognitiv svikt, komorbitet, psykosomatikk, og atferdsendring ved AD/HD, utviklingsforstyrrelser, hodeskade, demenssykdom, personlighet, og bilkjøring.


        
48111093
Storgata 12-14, 6413 Molde, Norway
Switch to desktop site
Powered By VodaHost
sc